Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους

Σχολές Ταχυπλόων Σκαφών για απόκτηση άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους.

 

Βάση του Προεδρικού Διατάγματος 23/2000, όλοι οι ναυαγοσώστες ακτής, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν μαθήματα Σχολής Ταχυπλόων Σκαφών για απόκτηση άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους.

 

Η σχολή Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών που συνεργάζεται η ΕΝΑΚ, προσφέρει εκπαίδευση για τους αυριανούς ναυαγοσώστες όπου θα ανακαλύψουν τα ναυτικά μυστικά.

Ως διπλωματούχοι χειριστές μετά την εξέταση, θα μπορούν να χειριστούν όχι μόνο τα σωστικά σκάφη των ναυαγοσωστικών πύργων, αλλά και σκάφη έως και 60 ποδών ή περίπου 18 μέτρων και να μπορούν να ταξιδέψουν όντας κυβερνήτες με γνώση υπευθυνότητα και ασφάλεια.

 

Η σχολή Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών που συνεργάζεται η ΕΝΑΚ, παρέχει βασικές θεωρητικές γνώσεις, αλλά και γνώσεις λειτουργίας και χειρισμού σκάφους για να αποκτήσετε την άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, άλλα και να κυβερνήσετε με ασφάλεια.

Α)  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων χειριστών περιλαμβάνει μαθήματα έξι (06) εκπαιδευτικών ωρών για θέματα που σχετίζονται με τα παρακάτω κεφάλαια:

 • Ορισμοί και ναυτικές έννοιες.
 • Γενικός Κανονισμός Αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα.
 • Φανοί νυκτός και σχήματα ημέρας για την κατάσταση των διαφόρων κατηγοριών σκαφών
 • Φάροι και αναγνώριση των χαρακτηριστικών τους
 • Συριγμοί και προσπέραση πλοίου, αναλαμπές
 • Χρήση και αναγνώριση συμβόλων ναυτικού χάρτη
 • Θέματα πυξίδας
 • Ναυτικοί κόμποι και δεξιότητες
 • Θέματα πλεύσης και αγκυροβολίας
 • Ανεμολόγιο
 • Υποχρεωτικά εφόδια σκαφών, σωστικά μέσα, πυροσβεστικά μέσα
 • Υποχρεώσεις χειριστών ταχυπλόων σκαφών
 • Σήματα κινδύνου και αναγνώριση
 • Θέματα πρώτων βοηθειών

Β) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

α. την ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (παραβολή) του ταχυπλόου σκάφους σε μήκος κρηπιδώματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους του σκάφους και

β. τη διαπίστωση, κατά τη διάρκεια που ο εξεταζόμενος επιβαίνει στο εκπαιδευτικό σκάφος:

α.α. αναγνώρισης και χρήσης των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων,

β.β. κατασκευής ενός εκ των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά» ή «σταυρόκομπος» και

γ.γ. βασικών γνώσεων ανάγνωσης και χρήσης ναυτικού χάρτη.

Επί πλέον εκπαίδευση σε θέματα αγκυροβολίας, αποφυγής εμποδίου, διάσωσης ναυαγού και ασφαλούς πλεύσης.

 

Οι σχολές ναυαγοσωστικής της ΕΝΑΚ, προσφέρουν εκπαίδευση πάνω στην ασφαλή κολύμβηση!!!