Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών

 

Πως μπορώ να γίνω νόμιμος εκπαιδευτής Ναυαγοσωστικής;

 

Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, στο Προεδρικό Διάταγμα 23 που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΦΕΚ18Α στις 7 Φεβρουαρίου 2000 στο άρθρο 2 & 3, αναφέρονται τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει ο Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστικής:

Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Δραστηριοτήτων Νερού Κλειστού και Ανοιχτού Χώρου ή πτυχιούχος άλλης ισότιμης αλλοδαπής σχολής (αρ. 2§1/η).

Επίσης η πρακτική εξάσκηση/εκπαίδευση μπορεί να γίνεται και από Εκπαιδευτή Αυτοδύτη – Instructor (αρ. 3§1).

 

Αν επιθυμείτε να γίνετε εκπαιδευτής της σχολής ναυαγοσωστικής ΕΝΑΚ – Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, επικοινωνήστε με τη γραμματεία της σχολής, για να σας ορίσει συνάντηση με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης.

 

Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση της Σχολής Εκπαιδευτών. Στη σχολή αυτή φοιτούν οι καλύτεροι και η εκπαίδευση είναι πολύ απαιτητική!!!

 

Επιδίωξή μας είναι να μπορέσετε να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ώστε να γίνετε ισότιμο μέλος της ομάδας των εκπαιδευτών της μεγαλύτερης Ακαδημίας Ναυαγοσωστών της Ελλάδας, δηλαδή ένας από τους καλύτερους!!!

 

Καλέστε: 210 9575470 Γραμματεία ΕΝΑΚ

 

Γίνε Επαγγελματίας από τους Επαγελματίες