Σχολή Πρώτων Βοηθειών

Από το 1996, η ΕΝΑΚ – Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία έχει δημιουργήσει την Σχολή Πρώτων Βοηθειών και έχει εκπαιδεύσει δεκάδες ανθρώπους στις Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, βασικά εργαλεία στην αποτελεσματική λειτουργία του Επαγγελματία Ναυαγοσώστη, αλλά και του απλού πολίτη.

Τα Σεμινάρια – Σχολές Πρώτων Βοηθειών που διδάσκουμε είναι τα εξής: Πρώτες Βοήθειες, ΚΑΡΠΑ, Απινίδωση καθώς και Προγράμματα εκπαίδευσης από το EFR – Emergency First Response.

Η γνώση των Πρώτων Βοηθειών αφορά όλους μας, ανεξαρτήτου ηλικίας και απασχόλησης. Η ΕΝΑΚ – Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία, πρωτοπόρα στον χώρο της, αναγνώρισε την ανάγκη και δημιούργησε ειδικά τμήματα εκμάθησης βασικών αρχών Ιατρικής Πρόληψης και Πρώτων Βοηθειών.

Λειτουργούν τμήματα όλο το χρόνο, για όσους ενδιαφέρονται μόνο για την κατάρτιση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών & ΚΑΡΠΑ, ανεξάρτητα από το πτυχίο του Ναυαγοσώστη.

Ξεκινήστε Μαθήματα Σήμερα!

Σχολή Πρώτων Βοηθειών

Από το 1996, η ΕΝΑΚ – Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία έχει εκπαιδεύσει δεκάδες ανθρώπους στις Πρώτες Βοήθειες και στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, βασικά εργαλεία στην αποτελεσματική λειτουργία του Επαγγελματία Ναυαγοσώστη, αλλά και του απλού πολίτη.

Τα Σεμινάρια – Σχολές Πρώτων Βοηθειών που διδάσκουμε είναι τα εξής: Πρώτες Βοήθειες, ΚΑΡΠΑ, Απινίδωση καθώς και Προγράμματα εκπαίδευσης από το EFR – Emergency First Response.

Η γνώση των Πρώτων Βοηθειών αφορά όλους μας, ανεξαρτήτου ηλικίας και απασχόλησης. Η ΕΝΑΚ – Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία, πρωτοπόρα στον χώρο της, αναγνώρισε την ανάγκη και δημιούργησε ειδικά τμήματα εκμάθησης βασικών αρχών Ιατρικής Πρόληψης και Πρώτων Βοηθειών.

Λειτουργούν τμήματα όλο το χρόνο, για όσους ενδιαφέρονται μόνο για την κατάρτιση σε θέματα Πρώτων Βοηθειών & ΚΑΡΠΑ, ανεξάρτητα από το πτυχίο του Ναυαγοσώστη.

Ξεκινήστε Μαθήματα Σήμερα!